obsah

Okresní státní zastupitelství ve Vyškově

Vyhlášení posledního výběrového řízení na místa justičních a právních čekatelů státních zastupitelství v roce 2006

 

Výběrové řízení na místa právních čekatelů

 

 

SPR 404/2006                                     Ve Vyškově dne 21. 7. 2006

 

 

 

 

Vyhlášení posledního výběrového řízení na místa justičních a právních čekatelů státních zastupitelství v roce 2006

 

 

 

            Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlásilo poslední výběrové řízení na obsazení volných míst justičních a právních čekatelů státního zastupitelství v roce 2006 pro obvody Městského soudu v Praze, Krajského soudu v Praze, Krajského soudu České Budějovice, Krajského soudu Plzeň, Krajského soudu Ústí nad Labem, Krajského soudu České Budějovice, Krajského soudu Ostrava, Městského státního zastupitelství Praha, Krajského státního zastupitelství Praha, a Krajského státního zastupitelství Ústí nad Labem.

 

            Podrobné informace o výběrovém řízení jsou uveřejněny na internetové adrese Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz (MS- Personální informace – Další personální informace), kde je i vzor přihlášky.

 

            Termín pro odevzdání přihlášek byl stanoven do 30.9.2006.

 

            Vzor přihlášky k přijetí do přípravné služby čekatele a základní informace o výběrovém řízení je možno získat na zdejším státním zastupitelství.

 

 

 

 

 

                                          Mgr. Radek  H ů l k a

                                     okresní státní zástupce v pov.

 

ePodatelna