obsah

Okresní státní zastupitelství ve Vyškově

Výběrové řízení na místa právních čekatelů

Výběrové řízení na místa právních čekatelů

 

 

SPR 310/2006                                              Ve Vyškově dne 5. 6. 2006

 

 

 

Vyhlášení výběrového řízení na místa právních čekatelů státních zastupitelství

 

 

            Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlásilo výběrové řízení na obsazení volných míst právních čekatelů státního zastupitelství pro obvody Městského soudu v Praze, Krajského státního zastupitelství v Brně a Krajského státního zastupitelství v Plzni. Pro OSZ Vyškov  je předpokládáno obsazení l místa právního čekatele.

 

            Podrobné informace o výběrovém řízení jsou uveřejněny na internetové adrese Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz (MS- Personální informace – Další personální informace), kde je i vzor přihlášky.

 

            Termín pro odevzdání přihlášek byl stanoven do 15.8.2006.

 

            U Krajského státního zastupitelství v Brně je třeba tyto adresovat na Sekretariát Krajského státního zastupitelství v Brně, Mozartova 3, 601 52  Brno.

 

            Informace jsou zveřejněny i na internetových stánkách Krajského státního zastupitelství v Brně. Podrobnější informace zodpoví Monika Kryštofová tel. 542 427 305.

 

            Vzor přihlášky k přijetí do přípravné služby čekatele a základní informace o výběrovém řízení je možno získat na zdejším státním zastupitelství.

 

 

 

                                                                          Mgr. Radek  H ů l k a

                                                                                 státní zástupce
ePodatelna