obsah

Okresní státní zastupitelství ve Vyškově

Podání trestního oznámení

Trestní oznámení je možno podat na podatelně zdejšího státního zastupitelství, a to kdykoliv během úředních hodin (viz. základní informace - úřední hodiny).

Trestní oznámení se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je učinit písemně, ústně do protokolu, v elekronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.

Trestní oznámení je možno podat rovněž na jednotlivých obvodních odděleních Policie ČR. Na okrese Vyškov se jedná o tato obvodní oddělení:

- Policie ČR - Obvodní oddělení Vyškov: tel. 517 342 147

- Policie ČR - Obvodní oddělení Bučovice: tel. 517 381 333

- Policie ČR - Obvodní oddělení Slavkov u Brna: tel. 544 221 533

ePodatelna