obsah

Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Výroční zpráva za rok 2010

 

 

 

Okresní státní zastupitelství

        v Ústí nad Labem

 

 

SPR  9/2011          

 

 

Výroční zpráva Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2010

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

a)     počet podaných žádostí o informace a počet

vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                                       1/0

 

     b)   počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                     0

 

     c)   opis podstatných částí rozsudku soudu                                          0

 

     d)  výčet poskytnutých výhradních licencí                                             0

 

     e)   počet stížností podaných dle § 16a                                                    0

 

     f)    další informace                                                                                         0

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 5.1.2011

 

 

 

 

                                                                                              Okresní státní zástupce

                                                                                                    Mgr. Pavel Kaláb

 

 

                       

ePodatelna