obsah

Okresní státní zastupitelství v Šumperku

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Výroční zpráva Okresního státního zastupitelství
v Šumperku za rok 2012 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet podaných žádostí o informace                                              (§ 18 odst. 1 písm. a) zákona)

0

 

Žádosti o informace o výskytu určitých tr.činů  a způsobu
vyřízení

Žádosti vyhověno

0

 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti        

(i částečném)

0

 

Žádost odložena

0

Dle § 17 odst. 5 zákona

Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti                                                                                                (§ 18 odst. 1 písm. b) zákona)

0

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace                                     (§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

 

 

Přehled výdajů vynaložených povinným subjektem v souvislosti se soudními řízeními                                                                      (§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

0

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí                                                    (§ 18 odst. 1 písm. d) zákona)

0

 

Počet stížností podaných podle § 16a zákona                                                 (§ 18 odst. 1 písm. e) zákona)

0

 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona                             (§ 18 odst. 1 písm. f) zákona)

 

 

 

ePodatelna