obsah

Okresní státní zastupitelství v Chebu

Všeobecné informace

Okresní státní zastupitelství v Chebu

Důvod a způsob založení. Organizační struktura. Základní informace o rozpočtu. Postup při vyřizování žádosti. Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku.

Strana 2/2

ePodatelna