obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Krajský soud v Ústí nad Labem - úvodní stránka


Pracoviště soudu v Ústí nad Labem

popis.Text

 

popis.Text      TYTO STRÁNKY NEJSOU JIŽ AKTUALIZOVÁNY!!!

Nový portál justice - www.justice.cz

 

 

Zpracování a ochrana osobních údajů Krajského soudu v Ústí nad Labem

 
popis.TextInformační centrum KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM
popis.TextInformační centrum pro INSOLVENČNÍ ODDĚLENÍ
popis.TextInformační centrum pro VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY

POSLEDNÍ KLIENT BUDE OBSLOUŽEN 15 MINUT PŘED KONCEM
ÚŘEDNÍCH HODIN


Doplňující odkazy k infocentrům

OBJEDNÁVÁNÍ ONLINE: http://rezervace.soud-usti.qtcloud.cz/
(mimo veřejný rejstřík)


Adresa:    Krajský soud v Ústí nad Labem
                
Národního odboje 1274
                400 92 Ústí nad Labem 50

IČ:            00215708

Telefon:   477 047 111
                

Fax:         477 047 118
                477 047 286 (úsek trestní prvostupňový)
                477 047 369 
(úsek trestní odvolací)
                477 047 247 (úsek správního soudnictví) 

ID DS:     phgaba8

E-mail:    podatelna@ksoud.unl.justice.cz  

Pracovní doba

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Elektronická podání lze podávat přes webový formulář na adrese: http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do
 
Více informací o elektronických podáních

popis.TextZdravotně postiženým občanům je umožněn bezbariérový vstup do budovy postranním vchodem. 

Více informací zde

VEŘEJNÝ REJSTŘÍK a pracoviště SBÍRKY LISTIN
jsou umístěny na adrese Kramoly 1574/39, v budově MEI, s. r. o., (budova bývalého PVT).
Přístup na pracoviště veřejného rejstříku je možný v 
úředních dnech a úředních hodinách (jen nahlížení do soudních spisů). 
Nahlížení do sbírky listin je možné v
úředních hodinách.
Pro doručování, telefonní styk, faxové spojení a elektronickou poštu platí údaje uvedené shora beze změn.

Kontakty

 

Pracoviště pobočky krajského soudu v Liberci

(umístěno v budově Okresního soudu v Liberci)

Adresa:   Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci
               U Soudu 540/3
               460 72 Liberec

IČ:           00215708

Telefon:  485 238 111

Fax:        485 238 320

ID DS:     tx5bkr9

E-mail:    podatelna@ksoud.lbc.justice.cz

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Elektronická podání lze podávat přes webový formulář na adrese:
http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do
 
Více informací o elektronických podáních

INFORMAČNÍ CENTRUM
Bližší informace o provozu informačního centra na pracovišti pobočky KS v Liberci naleznete ZDE

popis.TextZdravotně postiženým občanům je umožněn bezbariérový vstup do všech veřejných prostor v budově. 

Více informací zde

  
 

 
ePodatelna