obsah

Krajský soud v Praze

Obecné informace pro účastníky

Číslo účtu - záloha v insolvenčním řízení

postup pro zaplacení zálohy v insolvenčním řízení

Bankovní účet

Bankovní účet, na který je možné složit částku, určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, má č. 6015-8729111/0710

Často kladené dotazy

Seznam účastníky nejčastěji kladených otázek a odpovědi na ně

Poučení pro osoby vstupující do jednací síně

Základní zásady chování v jednací síni

Sazba poplatků

Výše poplatků za vyhotovení kopii listin, protokolů apod.

Podávání stížností

Zákonné podmínky podávání stížností na postup soudu

Podávání předběžných opatření

Podmínky podávání předběžných opatření podle občanského soudního řádu

Nahlížení do soudních spisů, studium spisu

Zákonné podmínky nahlížení do spisu v jednotlivých agendách

Strana 1/1

ePodatelna