obsah

Krajský soud v Praze

KRAJSKÝ SOUD V PRAZE

popis.Text               

                                   

UPOZORNĚNÍ pro tyto webové stránky !!!

Upozorňujeme veřejnost, že tyto stránky již nejsou oficiálním justičním portálem a nejsou od této chvíle aktualizovány. Veškeré informace týkající se justice naleznete na nových webových stránkách - www.justice.cz

 

Odkaz na oficiální webové stránky Krajského soudu v Praze

https://justice.cz/web/krajsky-soud-v-praze/

 

 

 

 

                                   Adresa :         Krajský soud v Praze

                                                            Nám. Kinských 5

                                                            150 75 Praha 5

                                    IČ :                  00215678

                                   Telefon :         (+420) 257 005 111

                                   Fax  :               (+420) 257 321 528

                                   Email : podatelna@ksoud.pha.justice.cz                                      

                                   ID datové schránky: hvbabbq 

                                    

                                                                   Pracovní doba

                         

                       

 

pracovní doba

podatelna

pondělí

7:30

16:00

7:30

16:00

úterý

7:30

16:00

7:30

16:00

středa

7:30

17:00

7:30

17:00

čtvrtek

7:30

16:00

7:30

16:00

pátek

7:30

15:00

7:30

15:00

 

 

 

 

                                                              Informační centrum nově od 14.3.2016

                                                                      č.dveří 108/budova A

 

informační centrum

8:00-11:30

13:00-15:00

8:00-11:30

13:00-15:00

8:00-11:30

13:00-16:00

8:00-11:30

13:00-15:00

8:00-11:30

13:00-14:00

 

 

 

                                                                Legalizace listin

                                 č.dv. 109/ budova A, pracovnice pokladny Irena Vlasáková

 

                           I. zástup – neobsazeno

                          II. zástup - č.dv. 109/budova A, Hana Posluhová (pracovnice pokladny)

 

legalizace listin

8:00-12:00

13:00-15:30

8:00-12:00

13:00-15:30

8:00-12:00

13:00-16:30

8:00-12:00

13:00-15:30

8:00-12:00

13:00-14:30

 

 

 

            návštěvní doba u předsedy a místopředsedů  Krajského soudu v Praze

                                             středa 13:00 – 16:00 (po předchozím objednání)

                         

 

Příjem podání

Veškerá písemná podání u Krajského soudu v Praze se podávají na podatelně v přízemí budovy A.

 

Elektronická podání lze zaslat  na adresu:  podatelna@ksoud.pha.justice.cz  

 

Upozornění

Veřejný rejstřík (dříve obchodní rejstřík) : Krajský soud v Praze NEVEDE VEŘEJNÝ REJSTŘÍK (dříve obchodní rejstřík). Pro podnikatele se sídlem nebo místem podnikání ve Středočeském kraji vede obchodní rejstřík Městský soud v Praze.

 

Informační centrum: Je umístěno v přízemí budovy A, hned za hlavním vchodem. Podává informace o stavu řízení, nařízeném ústním jednání a nabytí právní moci, včetně vyznačování doložky právní moci na soudní rozhodnutí, a to pro obchodní, insolvenční a občanskoprávní úsek. 

 

Nahlížení do spisů: Do spisů obchodního, insolvenčního a občanskoprávního úseku je možné nahlížet a pořizovat si z nich kopie v informačním centru. Pokyny žadatele o nahlížení do spisů:

     K zajištění bezproblémového nahlížení do spisů se, prosím, řiďte následujícími pokyny: 

1) Vždy se předem objednejte, a to telefonicky (257 005 369) nebo e-mailem na adrese podatelna@ksoud.pha.justice.cz, a to nejméně dva dny před termínem, kdy požadujete do spisu nahlížet.

Pokud se objednáváte prostřednictvím e-mailu, vyčkejte na sdělení termínu možnosti nahlížení, neboť předání Vaší žádosti do infocentra je závislé na možnostech zpracování elektronické pošty (množství došlé pošty, výpadky atp.)

2)  V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, nebude spis k nahlédnutí zajištěn a budete přeobjednáni na pozdější termín.

3) Pokud se budete objednávat prostřednictvím elektronické pošty, uveďte na žádost, jaká je Vaše role v řízení nebo za koho budete do spisu nahlížet. 

4) Dohodnutý čas nahlížení je bezpodmínečně nutné dodržet.  

 

Kolkové známky: Prodej kolkových známek (pouze pro účastníky řízení KS) zajišťuje pokladna Krajského soudu v Praze, která je umístěna v přízemí budovy A, č. dveří  109.

 

Vedení soudu

 

Předseda            

JUDr. Ljubomír Drápal

 

Místopředsedové

JUDr. Roman Šebek, Ph.D.     občanskoprávní úsek 

Mgr. Petr Franc                          trestní úsek

JUDr. Lenka Škubalová           občanskoprávní úsek                             

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.            úsek insolvenční a civilní prvoinstanční

(pověřen výkonem funkce)  

JUDr. Ivana Švehlová                správní úsek

Jana Niedermertlová                ředitelka správy soudu

 

Tisková mluvčí

Mgr. Bc. Jitka Kubešová tel. 734 393 782, 257 005 410

 

e-mail: jkubesova@ksoud.pha.justice.cz

 

 

 

ePodatelna