obsah

Krajský soud v Hradci Králové

Krajský soud v Hradci Králové

Upozorňujeme, že dne 1. 10. 2018 budou zrušeny adresy orpodatelna@ksoud.hrk.justice.cz a orpodatelna@ksoud.pce.cz dosud používané k doručování dokumentů do sbírky listin veřejného rejstříku. Dokumenty do sbírky listin můžete nadále doručovat do datové schránky: ep7abae, příp. na adresu podatelny Krajského soudu v Hradci Králové: podatelna@ksoud.hrk.justice.cz, resp. Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích: podatelna@ksoud.pce.justice.cz.

 

 

 

Krajský soud v Hradci Králové

Československé armády 218
500 03  Hradec Králové
tel.: +420 498 016 111
fax: +420 495 514 021
datová schránka: ep7abae
email: podatelna@ksoud.hrk.justice.cz

Budova krajského soudu se nachází v centru Hradce Králové pod hradbami Starého města. Hlavní vchod do budovy je z ulice Československé armády. Při vstupu do budovy musí každý návštěvník projít bezpečnostním rámem a příruční zavazadlo vložit na jedoucí pás rentgenového zařízení. Zdravotně postiženým občanům je umožněn bezbariérový vstup do budovy postranním vchodem
z ulice U Kavalírů. Zde umístěným zvonkem lze přivolat příslušníka justiční stráže, který zajistí doprovod k výtahu umístěném v dvorním traktu objektu. K budově soudu je možno se dopravit linkami MHD č. 2 (zastávka Komenského) a č. 7. (zastávka Stará nemocnice), případně většinou spojů směřujících k zastávce Magistrát města. K parkování vozidel lze využít parkovací místa před a podél budovy soudu. Parkoviště je opatřeno parkovacími hodinami.

 

popis.Text

 

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích

Na Třísle 135
530 96  Pardubice
tel.: +420 466 044 411
fax: +420 466 261 897
datová schránka: ep7abae
email: podatelna@ksoud.pce.justice.cz

Budova pobočky v Pardubicích se od září 2016 nachází v budově přiléhající k Okresnímu soudu v Pardubicích poblíž Pernštýnského náměstí. Při vstupu do budovy musí každý návštěvník projít bezpečnostním rámem a příruční zavazadlo vložit na jedoucí pás rentgenového zařízení. Zdravotně postiženým občanům je umožněn bezbariérový vstup do budovy. U budovy soudu je zastávka MHD Krajský úřad (linky č. 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 27 a 28). K parkování vozidel lze využít parkovací místa před a za budovou soudu, případně na Tyršově nábřeží či parkoviště Mezi mosty. Parkoviště jsou opatřena parkovacími hodinami.

popis.Text

 

 

 

ePodatelna