obsah

Krajský soud v Českých Budějovicích

Finanční spojení bankovní i nebankovní

Číslo účtu pro konkrétní druh platby a příslušný variabilní symbol je uveden vždy ve výzvě k zaplacení.

Doporučení:
Telefonicky lze získat informace k platbě v účtárně krajského soudu, tel.:389 018 103,vedoucí účtárny paní Blanka Martincová

Účty krajského soudu u ČNB:

 

 19-8920231/0710

 příjmový účet

  náklady řízení   

  náklady trestního řízení

  náklady obhajoby

 3703-8920231/0710

 zvláštní účet státního rozpočtu

  soudní poplatky

 3762-8920231/0710

 zvláštní účet státního rozpočtu

  pokuta   

  peněžité tresty

 6015-8920231/0710

 depozitní účet

  zálohy na náklady řízení

  zálohy na konkurs

  kauce

  jistiny

  depozita

  složení jistoty podle§ 75b odst.1 o.s.ř.

 

Peněžité částky na úhradu předepsaných justičních pohledávek je možno složit v pokladně soudu, místnost č. dv. 6, přízemí.
Ostatní zaměstnanci soudu nesmějí přijímat žádné peněžité hotovosti, cenné papíry ani jiné movité věci.

Poštovní poukázky na úhradu bezhotovostních plateb vydává účetní soudu, místnost č. dv. 20, III. poschodí.

Neznáte-li variabilní symbol nebo jednací číslo, z důvodu správné identifikace platby zašlete avízo s uvedením rodného čísla – fyzická osoba nebo IČO  - právnická osoba  - na e-mailovou adresu:  bmartincova@ksoud.cbu.justice.cz

 

ePodatelna