obsah

Krajský soud v Českých Budějovicích

Příjem žádostí a dalších podání

K přijímání veškerých písemných návrhů, podání a žádostí souvisejících s rozhodovací činností Krajského soudu v Českých Budějovicích je určena podatelna krajského soudu, č. dv. 11 - přízemí.

K přijímání veškerých písemných návrhů, podání a žádostí souvisejících s rozhodovací činností Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře (věci občanskoprávní a trestní) je určena podatelna krajského soudu - pobočka v Táboře, č. dv. 118, I. patro.

Stížnosti dle zákona č. 6/2002 Sb. lze rovněž podat v sekretariátu předsedy krajského soudu č. dv. 70/I. patro.

ePodatelna