obsah

Rejstřík trestů Praha

Co potřebujete vědět

Co potřebujete vědět

odpovědi na Vaše časté dotazy

Plná moc

Zde naleznete vzorový formulář plné moci a informace k ověřování plné moci

CzechPOINT - pro fyzické osoby

Od 1. 1. 2008 se vydává fyzickým osobám výpis z rejstříku trestů na všech kontaktních místech CzechPOINT

Matriční úřady

adresy matričních úřadů, ověřování pravosti podpisu (legalizace), osvědčování shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace)

Notářská komora ČR - seznam notářů

ověřování pravosti podpisu (legalizace), osvědčování shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace)

Česká advokátní komora

vyhledávání v seznamu advokátů, prohlášení o pravosti podpisu

Evidence znalců a tlumočníků

vyhledávání v seznamu znalců a tlumočníků

Strana 1/2

ePodatelna