obsah

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové

Boj proti korupci

Protikorupční linka

Vážení návštěvníci,

Vaše podezření z korupčního jednání v rámci působnosti Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové můžete sdělit prostřednictvím následujících kontaktů:

email: ksz@ksz.hrk.justice.cz

telefon: 495 054 201

 

Pozor: Na této e-mailové adrese lze oznamovat pouze případná podezření na korupci státních zástupců a zaměstnanců Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. 


Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace a sdělíte také kontakt na Vás.  

Interní protikorupční program krajského státního zastupitelství naleznete v tomto odkazu

 

Seznam poradců a poradních orgánů k 22.6.2018:  Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové nemá žádné placené poradce.

 

Etický kodex a pravidla etiky státních zástupců a zaměstnanců Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové naleznete níže v odkazech.

Příloha 1 - Etický kodex státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové

Příloha 2 - Etický kodex zaměstnance Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové

 

 

ePodatelna