obsah

Okresní soud v Rakovníku

Okresní soud v Rakovníku

    popis.Text

                              Adresa           Okresní soud v Rakovníku

                                                      Sixtovo nám. 76/II.

                                                      269 23 Rakovník

                              IČ                    00024601

                              Telefon           (+420) 313/285347 nebo (+420) 313/285322

                              důležité upozornění na problémy s telefonním spojením soudu  zde.

                              Fax                 (+420) 313/512049

                              Email              podatelna@osoud.rak.justice.cz

                              ID DS            7kfabvc                              

              

 

pracovní doba kanceláří pro veřejnost

informační centrum

pokladna

pondělí

8:00-11:00

12:00-16:00

8:00

15:30

7:30-11:00

12:00-15:45

úterý

 

 

8:00

14:30

7:30-11:00

12:00-14:45

středa

8:00-11:00

12:00-17:00

8:00

16:30

7:30-11:00

12:00-16:45

čtvrtek

 

 

8:00

14:30

7:30-11:00

12:00-14:45

pátek

 

 

8:00

14:30

7:30-11:00

12:00-14:30

Infomační centrum je uzavřeno v době polední pauzy, tedy 10:30 - 11:30. 

V případě, že je informační centrum uzavřeno, zastupují jeho funkci jednotlivé kanceláře a to v pracovní době kanceláří pro veřejnost.  Primárně se s dotazy prosím obracejte právě na informační centrum.

návrhy dle §14 zákona 292/2013 Sb. lze u Okresního soudu v Rakovníku podávat pouze ve dnech pondělí a středa

návštěvní doba u  předsedkyně Okresního soudu v Rakovníku:

úterý 10:00 - 13:00 (po předchozím objednání)

 

umístění soudu na mapě

 

Obecný přehled o nakládání s osobními údaji na Okresním soudu v Rakovníku

 

Podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vám poskytujeme obecný přehled o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji na Okresním soudu v Rakovníku. Informace naleznete ve formátu PDF zde.

 

Informace o zpracovávání osobních údajů  pro svědky v občanskoprávních a trestních řízeních naleznete ve formátu PDF zde a zde.

 

Příjem podání

 

Veškerá podání u Okresního soudu v Rakovníku se podávají na podatelně v vestibulu soudu – v přízemí budovy soudu. V případě, že je podatelna uzavřena, přijímá podání Infocentrum Okresního soudu v Rakovníku, které je taktéž umístěno ve vestibulu.

 

Co se týče elektronických podání, veškeré informace naleznete v dokumentu ve formátu pdf - Informace o příjmu elektronických podání.

 

K elektronickým podáním se ještě vztahuje pokyn předsedy Okresního soudu v Rakovníku, s.z. 27 Spr 555/2013, který je k dispozici ve formátu pdf zde.

 

Informační centrum: Je umístěno v přízemí ve vestibulu, hned za hlavním vchodem. Podává informace o stavu řízení, nařízeném ústním jednání a nabytí právní moci, včetně vyznačování doložky právní moci na soudní rozhodnutí pro všechny úseky.

 

Nahlížení do spisů:  Do spisů je možné nahlížet a pořizovat si z nich kopie v informačním centru.

K nahlížení do spisů je nutné se předem objednat na tel. čísle 313285347 či osobně. V odůvodněných případech - tělesné postižení apod. - se lze objednat i emailem na podatelna@osoud.rak.justice.cz či infocentrum@osoud.rak.justice.cz , je však třeba toto učinit s dostatečným předstihem a vyžádat si odpověď s potvrzením, že  spis bude v tu kterou dobu dostupný a bude dostatečná i kapacita "čítárny" .

 

Kolkové známky: Prodej kolkových známek na Okresním soudu v Rakovníku není zajištěn.

 

U Okresního soudu v Rakovníku je přístup pro handicapované osoby zajištěn do všech podlaží budovy soudu a to s pomocí výtahu.

Pokud jde o hygienické zařízení uzpůsobené pro handicapované osoby, toto je umístěno v přízemí budovy soudu.

Jiné pomůcky pro handicapované osoby u zdejšího soudu k dispozici nejsou.

 

 

Kamerový systém: Objekt Okresního soudu v Rakovníku je střežen kamerovým systémem. Snímány jsou chodby a jednací síně, dále pak vestibul a vstupní dveře soudu, rovněž vrata tvořící vstup do areálu/dvora soudu a bezprostřední okolí obou výše uvedených vstupů.

 

Další informace:  Více informací o Okresním soudu v Rakovníku lze nalézt na následujících odkazech a adresách: 

 

infoSoud - informace o průběhu řízení a nařízených jednáních

 

infoDeska - elektronická úřední deska  soudu  

 

Rozcestník s informacemi o OS v Rakovníku

 

 

 

Vedení soudu

 

Předsedkyně 

Mgr. et Mgr. Eva Pechlátová  

 

Místopředseda 

funkce není obsazena

 

Ředitelka správy

Jana Humlová

ePodatelna