obsah

Okresní soud Praha - východ

Zveřejnění odpovědí na žádosti o informace

V roce 2009 byly Okresním soudem Praha – východ poskytnuty celkem 2
písemné informace, které byly zapsány ve zvláštním oddílu
správního deníku:
2000/2009     lustrum
2001/2009     nápad věcí na soud 


V roce 2010 bylo Okresním soudem Praha – východ poskytnuto celkem 16
písemných informací, které byly zapsány ve zvláštním oddílu
správního deníku:
2000/2010      řešení nápadu
2001/2010      lustrum §
2002/2010      lustrum §
2003/2010      lustrum společnosti
2004/2010      žádost o kopii rozhodnutí
2005/2010      lustrum sporů
2006/2010      lustrum osoby
2007/2010      lustrum pracovněprávního vztahu
2008/2010      žádost o kopii rozhodnutí
2009/2010      žádost o kopii rozhodnutí
2010/2010      zjištění ze spisu
2011/2010      lustrum společnosti
2012/2010      lustrum společnosti
2013/2010      lustrum společnosti
2014/2010      žádost o seznam členů KSČ
2015/2010      lustrum společnosti

V roce 2011 bylo Okresním soudem Praha – východ poskytnuto celkem 13
písemných informací, které byly zapsány ve zvláštním oddílu
správního deníku
2000/2011      lustrum společnosti
2001/2011      mylný zápis
2002/2011      žádost o kopii rozhodnutí
2003/2011      lustrum evrop. exekuč. titulu
2004/2011      lustrum §
2005/2011      přehled agend soudu
2006/2011      žádost o kopii rozhodnutí
2007/2011      žádost o kopii rozhodnutí
2008/2011      žádost o kopii rozhodnutí
2009/2011      lustrum společnosti
2010/2011      nápad řízení u soudu
2011/2011      žádost o lustrum
2012/2011      žádost o kopii rozhodnutí
2013/2011      dotaz k výroční zprávě
2014/2011      žádost o kopii rozhodnutí
2015/2011      žádost vzata zpět
2016/2011      mylný zápis - mylný zápis
2017/2011      žádost o kopii rozhodnutí
__________________________________________________________________________________________
 
43Si  6/2012   poskytnutí rozvrhů práce
43Si 14/2012  lustrum
43Si 97/2012  informace
43Si 112/2012  lustrum
43Si 113/2012  sdělení
43Si 113/2012  příloha ke sdělení
43Si 114/2012  lustrum
43Si 129/2012  lustrum
43Si 160/2012  sdělení
43Si 166/2012  informace
43Si 175/2012  poskytnuti informací
43Si 212/2012  poskytnutí informací
43Si 225/2012  lustrum
43Si 232/2012  zaslání rozhodnutí
43Si 242/2012  žádost
43Si 253/2012  žádost
43Si 135/2012  zaslání rozhodnutí
__________________________________________________________________________________________
43Si 123/2013  informace
43Si 139/2013  délka soudního řízení
__________________________________________________________________________________________
43Si 43/2014   informace
43Si 19/2014   informace
43Si 23/2014   informace
43Si 59/2014   informace
43Si 50/2014   informace
43Si 116/2014  informace
43Si 134/2014  informace
43Si 151/2014  informace
43Si 153/2014  informace
43Si 156/2014  rozhodnutí
___________________________________________________________________________________________
43Si 1/2015   sdělení
43Si 32/2015   výroční zpráva
43Si 38/2015   informace
43Si 66/2015   informace
43Si 190/2015  informace
___________________________________________________________________________________________
43Si 43/2016   informace
43Si 54/2016   informace
43Si 88/2016   informace
___________________________________________________________________________________________
43Si 28-2017   informace
43Si 31-2017   informace
43Si 25-2017   informace
43S1 21-2017   informace
43Si 36-2017   informace
43Si 34-2017   informace
43Si 32-2017   informace
43Si 37-2017   informace
43Si 29-2017   informace
         příloha č.1
         příloha č.2
         příloha č.3
         příloha č.4
         příloha č.5
43Si 38-2017   informace
43Si 39-2017   informace
43Si 40-2017   informace
43Si 41-2017   informace
43Si 42-2017   informace
43Si 44-2017   informace
43Si 46-2017   informace
43Si 47-2017   informace
43Si 48-2017   přípis
43Si 49-2017   informace
43Si 50-2017   přípis
43Si 54-2017   informace
43Si 57-2017   informace
43Si 61-2017   rozsudek
43Si 56-2017   informace
43Si 60-2017   rozhodnutí
43Si 62-2017   informace
43Si 63-2017   přípis
         1T 282-2014-237
         11To 92-2015-247
43Si 66-2017   rozhodnutí
43Si 67-2017   16T 862016-367
43Si 70-2017   žádost
43Si 71-2017   informace
43Si 58-2017   trestní příkaz
43Si 72-2017   informace
43Si 73-2017   informace
43Si 74-2017   rozhodnutí
43Si 75-2017   informace
43Si 76-2017   rozhodnutí
43Si 77-2017   rozhodnutí
43Si 78-2017   žádost
43Si 79-2017   rozhodnutí
43Si 80-2017   informace
43Si 81-2017   rozhodnutí
43Si 82-2017   rozhodnutí
43Si 83-2017   rozhodnutí
43Si 84-2017   rozhodnutí
43Si 85-2017   rozhodnutí
         rozsudek
         rozsudek
         rozsudek
         rozsudek                 
         rozsudek
         rozsudek
         rozsudek
         rozsudek
         rozsudek
         rozsudek
         rozsudek
         rozsudek
         rozsudek
         rozsudek
         rozsudek
         rozsudek
         rozsudek
         rozsudek
43Si 87-2017   rozhodnutí
43Si 88-2017   rozhodnutí
_____________________________________________________________________________
43Si 2-2018   rozhodnutí
43Si 4-2018   rozhodnutí
43Si 5-2018   rozhodnutí      
43Si 6-2018   informace
         čl.10
         čl.11
         doplnění
43Si 7-2018   informace
         čl.13
         doplnění
43Si 16-2018   sdělení
43Si 21-2018   rozhodnutí
43Si 22-2018   sdělení
43Si 31-2018   žádost
43Si 35-2018   rozhodnutí 
43Si 36-2018   rozhodnutí
43Si 37-2018     rozhodnutí 
43Si 40-2018   rozhodnutí
43Si 49-2018   informace
43Si 50-2018   rozhodnutí
43Si 52-2018    sdělení
43Si 52-2018    příloha
43Si 53-2018     rozhodnutí
43Si 54-2018    sdělení
43Si 55-2018    sdělení
43Si 57/2018    sdělení
43Si 65-2018     sdělení
43Si 71-2018    rozhodnutí
43Si 72-2018    sdělení
43Si 73-2018     sdělení
43Si 74-2018    sdělení
43Si 75-2018    sdělení
43Si 76-2018    sdělení
43Si 77-2018   
43Si77-2018 II   rozhodntí
43Si 78-2018     sdělení
43Si 78-2018 II  sdělení
43Si 79-2018   informace
43Si 84-2018   informace
43Si 86-2018     sdělení
43Si 89-2018   informace
43Si 90-2018     sdělení
43Si 92-2018    informace
43Si 93-2018    sdělení
43Si 96-2018   informace
43Si102-2018   informace
43Si104-2018    informace
43Si105-2018   informace
43Si107-2018   usnesení
43Si110-2018    informace
43Si115-2018    rozhodnutí
43Si118-2018    sdělení
43Si119-2018    sdělení
43Si126-2018    sdělení
43Si127-2018    sdělení
43Si128-2018    sdělení
43Si130-2018    sdělení
43Si137-2018    sdělení
43Si140-2018    sdělení
43Si141-2018    sdělení
43Si144-2018    sdělení
43Si146-2018    sdělení
43Si147-2018     sdělení
43Si148-2018    sdělení 
43Si152-2018    sdělení
43Si153-2018    sdělení
43Si156-2018    sdělení
43Si157-2018     sdělení 
43Si165-2018    sdělení
43Si169-2018    sdělení
43Si173-2018    sdělení
43Si177-2018    sdělení
43Si187-2018    sdělení
43Si188-2018    sdělení
43Si192-2018     sdělení 
43Si196-2018    sdělení
43Si202-2018    sdělení
43Si210-2018    sdělení 
43Si210-2018 II  sdělení
43Si214-2018    sdělení
43Si217-2018    sdělení
43Si295-2018     rozhodnutí  
43Si297-2018    sdělení
43Si304-2018    sdělení
43Si305-2018 II  rozhodnutí 
43Si306-2018    sdělení
43Si310-2018    sdělení
43Si310-2018    přílohy
43Si311-2018    sdělení
 
 
43Si 1-2019     sdělení
43Si 9-2019     sdělení 
43Si 12-2019    sdělení 
ePodatelna