obsah

Obvodní soud pro Prahu 7

Bankovní spojení

 

Účty Obvodního soudu pro Prahu 7:  

         19-3720011/0710       příjmový účet

         3703-3720011/0710   účet soudních poplatků

         3762-3720011/0710   účet peněžitých trestů a pokut

         6015-3720011/0710   účet pro složení jistoty, úschovy, kauce, oběti trestné činnosti

Upozornění :   Při poukazování jakékoli platby na číslo účtu soudu je třeba vždy uvést variabilní symbol, jinak platba nebude správně přiřazena. Variabilní symbol stanoví účtárna soudu.

   
ePodatelna