obsah

Obvodní soud pro Prahu 7

Orientace v budově

 

číslo dveří

umístění

telefon

JEDNACÍ SÍNĚ

161

I.p

201, 261, 263

II.p

307, 309

III.p

409

VI.p

Předseda soudu

155

III.p

221 093 212

místopředsedkyně soudu

317

I.p.

221 093 245

Ředitelka správy soudu

158

I.p

221 093 212

Informační oddělení

46

přízemí

221 093 322

Podatelna

47

přízemí

221 093 327

Pokladna

156

I.p.

221 093 347

 

 

Správkyně aplikace

         303

       III.p.

221 093 348

Dozorčí úřednice

 

164

I.p.

221 093 352

Finanční účetní

153

I.p.

221 093 322

Vymáhající úřednice

152

I.p.

221 093 322

Hospodářka

51

přízemí

221 093 322

Pracovnice pověřená vedením skladu zabavených věcí

305

III.p.

221 093 322

Spisovna

47

přízemí

221 093 322

Informatik, Správce počítačové sítě

413

IV.p.

221 093 228

Výkonná úředníce

160

I.p.

 

221 093 261

  

ePodatelna