obsah

Okresní soud v Kolíně

Okresní soud v Kolíně

Budova soudu.Text

 

Kmochova 144

280 02  K o l í n

IČ: 00 02 45 20

ID DS: dwpaby3

Předsedkyně soudu

Mgr. Markéta Šottová

Ředitelka soudní správy

Ing. Petra Chlumská

 

Kontakty:

Informační centrum

tel.: 321 770 711

infocentrum@osoud.kol.justice.cz

Podatelna

tel.: 321 770 799

podatelna@osoud.kol.justice.cz

Fax

trestní oddělení

321 770 707

 

 

 

 

 

Umístění budovy soudu.Text

Pracovní doba 

pondělí

7.30  - 16.30

úterý

7.30  - 16.00

středa

7.30  - 17.00

čtvrtek

7.30  - 16.00

pátek

7.30  - 14.30

 

Doba pro styk s občany

 

Podatelna

každý den po celou pracovní dobu

 

Informační centrum a jednotlivá oddělení

je otevřeno každý pracovní den po celou pracovní dobu, mimo dobu od 12:00 hod. do 13:00 hod.

Nahlížení do spisů je možné v informačním centru po předchozím objednání alespoň dva pracovní dny předem.

 

Návštěvní den u předsedy soudu - po předchozím objednání

 

každé úterý

9.00 – 10.00        13.00 – 14.00

 

 

Návštěvní den u místopředsedy soudu - po předchozím objednání

 

každé úterý

9.00 – 10.00        13.00 – 14.00

 

- Podání s kolkovými známkami se přijímají v podatelně číslo dveří 6a

- Elekronická podatelna soudu - ePodatelna

- Elekronická úřední deska soudu - infoDeska

- Informace o jednání - infoJednání

- Prodej kolků v přízemí v čísle dveří 11

- Informace o znalcích a tlumočnících v č. dveří 11

- Příjem návrhů na nařízení předběžného opatření po celou pracovní dobu - číslo dveří 6a

- Stížnosti účastníků se přijímají písemně v podatelně soudu č.dveří. 6a


Elektronická podatelna

Elektronická podání lze na podatelna@osoud.kol.justice.cz zasílat ve formátech XLS, DOC, RTF, TXT, PDF, PDF/A, PNG, TIF, TIFF, JPEG, MPEG-1 a 2, JPG, GIF, MP2 a MP3, WAV, PCM a XLM. Ostatní soubory lze na elektronickou adresu soudu zasílat s rizikem, že mohou být vráceny, neboť soud nemá programové prostředky na jejich otevření. Velikost přílohy je omezena na 5MB.

 

V případě zavirované zprávy, spamu, reklamy, nebo nečitelného e-mailu bude zpráva bez upozornění smazána.

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený těmito certifikačními úřady: První certifikační autoritou, a.s., PostSignum QCA, eIdentity a.s.

 

V případě zavirované zprávy, spamu, reklamy, nebo nečitelného e-mailu bude zpráva bez upozornění smazána.

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený těmito certifikačními úřady: První certifikační autoritou, a.s., PostSignum QCA, eIdentity a.s.

 

Informace o příjmu elektronických podání

Přehled informativních E-mailů k podání doručovanému soudu


 

Bezbariérový přístup 

Do budovy Okresního soudu v Kolíně je umožněn bezbariérový vstup. U hlavního vchodu je umístěno tlačítko pro přivolání příslušníka justiční stráže, který umožní přístup k plošině pro přepravu imobilních osob.

Zvláštní parkovací místo pro zdravotně postižené osoby není před budovou soudu vyhrazeno. V budově soudu se nacházejí bezbariérové toalety.


 

Kamerový systém

Objekt Okresního soudu v Kolíně je střežen kamerovým systémem. Snímány jsou -

- vstupní dveře

- chodby

- prostory před jednacími síněmi

- jednací síně

- infocentrum

- prostory soudního dvora.

 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy

ePodatelna