obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Rozvrh práce 2018

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro rok 2018 je založen pod jednacím číslem Spr 1214/2017 a je k nahlédnutí v kanceláři správy okresního soudu v místnosti č. dveří 18 v I. poschodí hlavní budovy na adrese Mírové náměstí 5, Jablonec nad Nisou.

Předsedkyně okresního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

Změny rozvrhu práce jsou v rámci příslušných dodatků zpracovány do níže uvedených odkazů. Změny rozvrhu práce jsou vždy vyznačeny červeně v původním znění rozvrhu práce, evidovaným pod Spr 1214/2017, a to v souladu s ustanovením § 250 v. k. ř.

 

Rozvrh práce pro rok 2018  ← úplné znění RP platné od 1. 1. 2018

 

  

 

 

ePodatelna