obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Rozvrh práce na rok 2017

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro rok 2017 je založen pod jednacím číslem Spr 1181/2016 a je k nahlédnutí v kanceláři správy okresního soudu v místnosti č. dveří 18 v I. poschodí hlavní budovy na adrese Mírové náměstí 5, Jablonec nad Nisou.

Předsedkyně okresního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

Změny rozvrhu práce jsou v rámci příslušných dodatků zpracovány do níže uvedených odkazů. Změny rozvrhu práce jsou vždy vyznačeny červeně v původním znění rozvrhu práce, evidovaným pod Spr 1181/2016, a to v souladu s ustanovením § 250 v. k. ř.

 

Rozvrh práce pro rok 2017  ← úplné znění RP platné od 1. 12. 2017

  •  Dodatek č. 1     - Spr     17/2017   (platný od   2. 1. 2017)
  •  Dodatek č. 2     - Spr     78/2017   (platný od 19. 1. 2017)
  •  Dodatek č. 3     - Spr   372/2017   (platný od   1. 4. 2017)
  •  Dodatek č. 4     - Spr   459/2017   (platný od   1. 5. 2017)
  •  Dodatek č. 5     - Spr   673/2017   (platný od   1. 7. 2017)    
  •  Dodatek č. 6     - Spr   841/2017   (platný od 22. 8. 2017)
  •  Dodatek č. 7     - Spr   851/2017   (platný od 28. 8. 2017)
  •  Dodatek č. 8     - Spr 1070/2017   (platný od   1. 11. 2017)
  •  Dodatek č. 9     - Spr 1146/2017   (platný od 13. 11. 2017)
  •  Dodatek č. 10   - Spr 1213/2017   (platný od   1. 12. 2017)
ePodatelna