obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Rozvrh práce na rok 2015

 

Rozvrh práce pro rok 2015  ← úplné znění RP platné od 15. 9. 2015

Rozvrh práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro rok 2015 je založen pod jednacím číslem Spr 1008/2014 a je k nahlédnutí v kanceláři správy okresního soudu v místnosti č. dveří 18 v I. poschodí hlavní budovy na adrese Mírové náměstí 5, Jablonec nad Nisou.

Předsedkyně okresního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

Změny rozvrhu práce jsou v rámci příslušných dodatků zpracovány do níže uvedených odkazů. Změny rozvrhu práce jsou vždy vyznačeny červeně v původním znění rozvrhu práce, evidovaným pod Spr 1008/2014, a to v souladu s ustanovením § 250 v. k. ř.

 

  •  dodatek č. 1  -  Spr     98/2015     (platnost od   1.   2. 2015)
  •  dodatek č. 2  -  Spr   224/2015     (platnost od   1.   3. 2015)
  •  dodatek č. 3  -  Spr   361/2015     (platnost od   1.   4. 2015)
  •  dodatek č. 4  -  Spr   528/2015     (platnost od   1.   6. 2015)
  •  dodatek č. 5  -  Spr   650/2015     (platnost od   1.   7. 2015)
  •  dodatek č. 6  -  Spr   796/2015     (platnost od   1.   9. 2015)
  •  dodatek č. 7  -  Spr   893/2015     (platnost od 15.   9. 2015)
  •  dodatek č. 8  -  Spr 1036/2015     (platnost od 11. 11. 2015)
ePodatelna