obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Rozvrh práce na rok 2014

 

Rozvrh práce na rok 2014

Rozvrh práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro rok 2014 je založen pod jednacím číslem Spr 1118/2013 a je k nahlédnutí v kanceláři správy okresního soudu v místnosti č. dveří 18 v I. poschodí hlavní budovy na adrese Mírové náměstí 5, Jablonec nad Nisou.

Předsedkyně okresního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

Změny rozvrhu práce jsou v rámci příslušných dodatků zpracovány do níže uvedených odkazů. Změny rozvrhu práce jsou vždy vyznačeny červeně v původním znění rozvrhu práce, evidovaným pod Spr 1118/2013, a to v souladu s ustanovením § 250 v. k. ř.

  •    dodatek č. 1  - Spr 131/2014   (platnost od   1. 2. 2014)
  •    dodatek č. 2  - Spr 378/2014   (platnost od   1. 4. 2014)
  •    dodatek č. 3  - Spr 557/2014   (platnost od 18. 6. 2014)
  •    dodatek č. 4  - Spr 672/2014   (platnost od   1. 8. 2014)
  •    dodatek č. 5  - Spr 711/2014   (platnost od 15. 8. 2014)
  •    dodatek č. 6  - Spr 747/2014   (platnost od   1. 9. 2014)
  •    dodatek č. 7  - Spr 855/2014   (platnost od 1. 10. 2014)
ePodatelna