obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Orientační tabule

Rozmístění jednotlivých oddělení soudu


Jednotlivé úseky a oddělení v hlavní budově Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, Mírové náměstí 5, s uvedením druhu věcí, které vyřizují (dle § 3 odst. 1 kanc. řádu):

 

Správa soudu

 

Správa soudu

Osoba

Č.dv. / patro

Telefonní číslo

Ředitelka správy soudu

a bezpečnostní ředitelka

Mgr. Jarmila Stránská

18 / I. p.

483 337 026

Hospodářka a správa budov

Dana Habová

10 / přízemí

483 337 089

Finanční účetní

Lenka Maříková

26 / II. p.

483 337 006

Mzdová účetní

Soňa Dostálová

26 / II. p.

483 337 007

Pokladna a prodej kolků

Hana Šafaříková

28 / II. p.

483 337 009

Vymáhání justičních pohledávek

Soňa Dostálová

26 / II. p.

483 337 007

Hana Šafaříková

28 / II. p.

483 337 009

Dozorčí úřednice, správkyně aplikací,

úseková vedoucí podatelny, spisovny,

zápisového odd. a Infocentra

Klára Morcová

27 / II. p.

483 337 008

Informační centrum

Jitka Mattová

4 / přízemí

483 337 071

Podatelna + telefonní ústředna

Marie Špicarová

3 / přízemí

483 337 011

Spisovna + tiskové oddělení

Dagmar Háková

3 / přízemí

483 337 046

Veronika Cermanová

Zápisové oddělení a

elektronická podatelna

Olga Cidlinová

4A / přízemí

483 337 070

Monika Valtrová

4B / přízemí

483 337 037

Informatik, správce sítě

Bc. Václav Lenk

Ing. Jaroslav Kučera

přízemí

483 337 081

 

 

Občanskoprávní (civilní) oddělení

 

Druh věci

Osoba s uvedením funkce

Č.dv. / patro

Telefonní číslo

C, EC, Nc, Cd

Jana Janečková – vyšší soudní úřednice (senát 10, 12)

22 / II. p.

483 337 001

C, EC, Nc, Cd

Hana Balatková - vyšší soudní úřednice (senát 5, 19)

11C / suterén

483 337 068

C, EC, Nc, Cd

JUDr. Petra Hájková - asistentka soudce (senát 11, 13)

11B / suterén

483 337 020

C, EC, Nc, Cd

Jana Hnídková – vyšší soudní úřednice (senát 9)

11C / suterén

483 337 036

C, EC, Nc, Cd

Magdalena Reichmannová – rejstříková vedoucí  (senát 15)

24 / II. p.

483 337 077

C, EC, Nc, Cd

Helena Pávková – rejstříková vedoucí  (senát 10)

29 / II. p.

483 337 076

C, EC, Nc, Cd

Zuzana Vybíralová – rejstříková vedoucí  (senát 11)

24 / II. p.

483 337 002

C, EC, Nc, Cd

Martina Podlipná – rejstříková vedoucí   (senát 12)

29 / II. p.

483 337 010

C, EC, Nc, Cd

Iveta Schichtová – rejstříková vedoucí  (senát 13)

24 / II. p.

483 337 003

C, EC, Nc, Cd

Magdaléna Janečková – rejstříková vedoucí (senát 19)

6 / přízemí

483 337 040

 

 

Oddělení elektronických platebních rozkazů

 

Druh věci

Osoba s uvedením funkce

Č.dv. / patro

Telefonní číslo

EPR

Markéta Motlíková - vyšší soudní úřednice

6 / I. patro – budova soudu Liberecká ul.

488 570 448

EPR

Jana Hnídková - vyšší soudní úřednice

11C / suterén – budova Mírové nám.

483 337 036

EPR

Hana Balatková - vyšší soudní úřednice

11C / suterén – budova Mírové nám.

483 337 068

 

 

Dědické oddělení

 

Druh věci

Osoba s uvedením funkce

Č.dv. / patro

Telefonní číslo

D, Sd, Nc, U, Cd

Hana Balatková - vyšší soudní úřednice

11C / suterén

483 337 068

D, Sd, Nc, U, Cd

Jana Kršňáková - vedoucí kanceláře

10B / přízemí

483 337 053

 

 

Trestní oddělení

 

Druh věci

Osoba s uvedením funkce

Č.dv. / patro

Telefonní číslo

T, Tm, Td

Kateřina Nimcová – vyšší soudní úřednice

12 / I. p.

483 337 017

T, Nt, Ntm, Pp

Martina Tomková – vyšší soudní úřednice

14 / I. p.

483 337 019

T, Nt, Pp

Mgr. Jaroslav Kodejš – asistent soudce

35 / I. p.

483 337 059

T, Tm

Alena Hradecká – vedoucí kanceláře

19 / I. p.

483 337 027

Nt, Ntm, Pp, Td

Sylvie Uherová – vedoucí kanceláře

20 / I. p.

483 337 030

 

 

 

Jednotlivé úseky a oddělení v budově Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, na adrese Liberecká 6, s uvedením druhu věcí, které vyřizují (dle § 3 odst. 1 kanc. řádu):

 

 

Opatrovnické oddělení

 

Druh věci

Osoba s uvedením funkce

Č.dv. / patro

Telefonní číslo

P, Nc, L, Rod

Bc. Barbora Keilová – vyšší soudní úřednice

6 / I. p.

488 570 446

P, Nc, L, Rod

Markéta Motlíková – vyšší soudní úřednice

6 / I. p.

488 570 448

P, Nc, L, Rod

Iveta Žáková – vedoucí kanceláře (senáty 6,8)

8 / I. p.

488 570 442

P, Nc, L, Rod

Jolana Vltavská – vedoucí kanceláře (senát 7)

8 / I. p.

488 570 443

 

 

Exekuční oddělení – výkon rozhodnutí a exekuce

 

Druh věci

Osoba s uvedením funkce

Č.dv. / patro

Telefonní číslo

E, EXE, Nc

Ivana Urbanovská – vyšší soudní úřednice

2 / přízemí

488 570 418

18 EXE

Markéta Motlíková – vyšší soudní úřednice

6 / I. p.

488 570 448

E, EXE, Nc

Radka Hofmanová – vedoucí kanceláře

3 / přízemí

488 570 416

E

Markéta Jelínková - soudní vykonavatelka

3 / přízemí

488 570 415

 

ePodatelna