obsah

Okresní soud v Hradci Králové

Adresa soudu, info o el. podatelně

Okresní soud v Hradci Králové

Ignáta Herrmanna  227

502 00  Hradec Králové

IČ : 00024945

ID datové schránky: 8paabmt

 

Telefonní číslo : 495000900, 495000998

provolba : 495000xxx, kde xxx je číslo linky

fax : 495512264  

 

E-mail el. podatelny :  podatelna@osoud.hrk.justice.cz

Číslo certifikátu

 

Platnost

 

Cert. autorita

 

2316417 

 

28.4.2017 - 28.4.2018

 

PostSignum

 

 

adresa certifikační autority:

 Česká pošta s.p.

 Politických vězňů 909/4

 225 99 Praha 1

 IČO: 47114983

 postsignum.cz

 

Příjem žádostí o provedení videokonferencí: 495000900, 495000998

email: info@osoud.hrk.justice.cz

                                                                         

Podoba formátu přijímaných datových zpráv :

.doc, .docx, .txt, .rtf, .pdf, .xls, .xlsx, .jpg

Datová média:

 na el. nosičích se podání nepřijímá

Velikost přijímaných příloh:

max 10 MB 

Veškeré přílohy podání je soud povinen tisknout. Proto je nutné, týká se to především souborů .pdf, aby přílohy nebyly uzamčené vůči tisku.

Pokladna:

kolkové známky lze zakoupit v pokladně (číslo dveří 61) 

 

INFORMACE K ELETRONICKÉ PODATELNĚ MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI:

../ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=4594&d=184131

  

popis.Text

 

    Budova  Okresního soudu v Hradci Králové  je umístěna v těsné blízkosti Zimního stadionu. Do budovy se vchází hlavním vchodem od zastávky MHD-ZIMNÍ STADION,  ke které se lze dopravit spoji číslo 2,16,18,19,23,27 .

 

   Veřejnost přicházející do budovy je povinna projít přes stanoviště justiční stráže, která podá veškeré informace o číslech kanceláří a jednacích síní.

 

    Do budovy  Okresního soudu v Hradci Králové  je umožněn bezbariérový přístup .

 

  

 

 

 

           

ePodatelna