obsah

Okresní soud ve Frýdku - Místku

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon 549/91 Sb. o soudních poplatcích

Zákon č. 140/61 Sb. , trestní zákon

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině

Vyhláška č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu

505/2001 Sb. - Vnitřní a kancelářský řád

ePodatelna