obsah

Vyhledávání kontaktů

Hledat

Elektronické dokumenty

Aktuality

29.10.2014

Ministryně spravedlnosti Helena Válková jednala se spolkovým ministrem spravedlnosti Rakouské republiky Wolfgangem Brandstetterem.

Oba ministři dopoledne diskutovali zkušenosti s kodifikací občanského práva na národní úrovni a implementací práva EU. Tématem jednání byla i organizace státních zastupitelství. Na závěr společného jednáni oba ministři odpoledne slavnostně odhalili pamětní desku pražskému rodákovi Hansi Kelsenovi, který je otcem dodnes platné rakouské ústavy.

28.10.2014

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval generálního ředitele Vězeňské služby ČR Pavla Ondráška do hodnosti brigádního generála

Prezident republiky Miloš Zeman dnes na návrh ministryně spravedlnosti Heleny Válkové jmenoval generálního ředitele Vězeňské služby ČR Pavla Ondráška do hodnosti brigádního generála.

27.10.2014

Centrální evidence přestupků pomůže účinněji postihovat drobnou kriminalitu

Vláda dnes odsouhlasila společný návrh ministerstev spravedlnosti a vnitra na zavedení centrální evidence vybraných přestupků. Její absence dosud výrazně ztěžovala sledování a postih méně závažného protiprávního jednání, jako jsou např. drobné krádeže. Evidence by měla být vedena Rejstříkem trestů. Měly by se do ní zapisovat především přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití, za jejichž opakované páchání budou moci příslušné správní orgány ukládat vyšší pokuty, a některé další přestupky, s jejichž spácháním spojují některé zákony právní důsledky (např. nemožnost vydání zbrojního průkazu, nemožnost vykonávat činnost strážníka apod.).