obsah

Vyhledávání kontaktů

Hledat

Elektronické dokumenty

Aktuality

26.3.2015

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kudlička proti České republice

Dne 26. března 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodnutí ve věci Kudlička proti České republice, ve kterém stížnost shledal nepřijatelnou pro nedostatek podstatné újmy na straně stěžovatele. Ten namítal, že délka řízení o náhradu mzdy, cestovného a stravného byla v rozporu s požadavkem „přiměřené lhůty“; tímto způsobem mělo dle stěžovatele dojít k porušení jeho práva na spravedlivý proces (článek 6 Evropské úmluvy o lidských právech).

25.3.2015

Česká republika se připojila k Evropské úmluvě proti obchodování s lidskými orgány

Náměstek ministra spravedlnosti pro úsek mezinárodní a ústavněprávní Petr Jäger dnes podepsal na mezinárodní konferenci ve španělském Santiago de Compostela úmluvu Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány. Česká republika se tak připojila k dalším třinácti státům Rady Evropy, které úmluvu podepsaly jako první. Tato mezinárodní smlouva především požaduje trestněprávní postih celé škály jednání, která s nezákonným obchodem s lidskými orgány souvisí. Posiluje ochranu práv obětí obchodu s lidskými orgány a podporuje spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.

24.3.2015

Ministr spravedlnosti chystá ve spolupráci se soudy Bílou knihu justice

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se dnes poprvé ve své funkci sešel na Ministerstvu spravedlnosti s předsedy krajských a vyšších soudů. Přítomné vrcholné představitele soudní soustavy seznámil se svými prioritami pro tento rok, mezi něž patří především vytvoření dlouhodobé koncepce pro směřování justice. „Mým cílem je, abychom se scházeli co nejčastěji a společně připravili jakousi Bílou knihu justice, z níž bude zřejmé, jak má ve střednědobém horizontu deseti let vypadat soudní systém, pravidla pro výběr soudců či soudcovská samospráva,“ uvedl během jednání ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Předsedové soudů dali najevo, že i oni preferují dlouhodobá a koncepční řešení, jež budou stanovena v zákoně.