obsah

Vyhledávání kontaktů

Hledat

Elektronické dokumenty

Aktuality

29.8.2014

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti dehonestujícím výrokům na adresu odborníků připravujících návrh novely občanského zákoníku

V dnešním článku Hospodářských novin vydaným pod titulkem Profesoři proti ministerstvu: Neměňte občanský zákoník (s. 4) se objevil citát prof. Ivo Telece z Masarykovy Univerzity v Brně, podle něhož „není normální, že pár lidí, kterým jde jen o jejich ego, ten zákoník otáčí někam úplně jinam“. Z textu, který citaci předchází, je zjevné, že je takto negativně nálepkován zejména první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán a soudkyně Evropského soudu Irena Pelikánová. Ministerstvo spravedlnosti takovýto dehonestující styl komunikace odmítá. Jedná se o ničím nepodložená tvrzení, jež mají zjevně vyvolat u laické veřejnosti pocit, že se při přípravě návrhu novelizace občanského zákoníku děje cosi nekalého.

28.8.2014

Soudy a věznice čeká komunikace přes videokonference, vybavení zaplatí Ministerstvo spravedlnosti z Norských fondů

Ministerstvo spravedlnosti připravuje v rámci celého rezortu komunikační systém, který umožní plošné využívání videokonferencí. Nový způsob komunikace mezi státními zastupitelstvími, soudy a věznicemi, který je běžný ve vyspělých zemích, má v České republice pomoci zrychlit průběh soudního řízení, snížit jeho náklady, zvýšit bezpečnost při soudních procesech a zlepšit postavení poškozených v trestním řízení. Projekt by měl být realizován do konce dubna 2016 s celkovými náklady přibližně 61 mil. Kč, přičemž 49 mil. Kč může ministerstvo čerpat od poloviny srpna tohoto roku z Norských fondů.

27.8.2014

Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti rozšiřující trestní odpovědnost právnických osob

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Novela, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti v souladu s koaliční smlouvou, výrazným způsobem rozšiřuje okruh trestných činů, za něž může být právnická osoba trestně postižitelná. Doposud byly právnické osoby trestně odpovědné pouze za některé trestné činy, k jejichž postihu zavazovaly Českou republiku zejména mezinárodní smlouvy nebo právo Evropské unie. Nově má být právnická osoba trestně odpovědná za veškeré trestné činy s výjimkou těch, u kterých to zákon výslovně vyloučí.