obsah

Rejstřík trestů Praha

2. Webový formulář (bude ukončen k 31.12.2019)

 

 

Pro komunikaci prostřednictvím webového formuláře je nutná registrace. Registrace se provádí na adrese:

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/registrace

K registraci organizace připojí (zaměstnanecký) certifikát. Připojený certifikát musí opět splňovat tato kritéria:

1. Certifikát musí být ve formátu DER (*.cer, *.crt)

2. Certifikát musí být platný k okamžiku vložení

3. Certifikát musí být vydaný některou z autorit registrovanou v aplikaci ISRT (Česká pošta, I.CA, e-identity)

4. Certifikát nesmí být již zaregistrovaný jinou organizací

Dále může k registraci připojit šifrovací certifikát (typicky komerční certifikát, nikoli však kvalifikovaný certifikát, lze ale použít i certifikát vydaný např. firemní certifikační autoritou). Tento certifikát je určen k šifrování mailů, kterými se zasílá výpis/opis při manuálním zpracování - to nastává při žádosti o cizí organizaci bez IČO. Tento certifikát je nepovinný. Pokud jej ale nezadáte, budete moci žádat pouze o organizace s přiřazeným IČO (ty jsou zpracovány automaticky a výsledek je vystaven okamžitě).

 

O odeslání žádosti je uživatel opět informován potvrzující obrazovkou. Na ní je uvedeno upozornění, že žádost zatím nebyla schválena. O schválení registrace i certifikátu bude RT organizaci informovat mailem na adrese, kterou uvedla v žádosti o novou registraci. Současně bude v mailu uvedeno přidělení ID registrace. ID, které bylo organizaci přiděleno, je možné využít i při podávání žádosti přes Webovou službu. Bližší informace o komunikaci přes webovou službu naleznete ZDE

V případě, že certifikátu končí platnost, není potřeba dělat novou registraci, je možné poslat žádost o zaevidování nového certifikátu, žádost se tvoří na adrese uvedené na konci článku.

Po oznámení, že registrace i certifikát byl v RT schválen, je možné přistoupit k zasílání žádostí přes webový formulář na adrese:

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/webform

Do kolonky ID registrace uvedete číslo, které Vám bylo doručeno v mailu s oznámením o schválení registrace. Položky označené * jsou povinné. Po odeslání žádosti se nabídne obrazovka pro podepsání žádosti. Žádost podepište certifikátem, který jste přiložili k registraci. Po úspěšném odeslání žádosti Vám bude obratem doručen Výpis/Opis – v případě, že se jedná o žádost na osobu s IČO (IČO přidělení v České republice). V případě, že se jedná o žádost na zahraniční osobu, bude výpis/opis zaslán na uvedenou mailovou adresu uvedenou v žádosti.

RT dále v souvislosti s registrací k webové službě (nebo k webovému formuláři) umožňuje zaslání žádostí o změnu registrací, konkrétně se jedná o:

- změna kontaktní adresy – provádí se na adrese:

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/registrace_zmena_kontaktu

- změna hesla:

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/registrace_zmena_hesla

- žádost o vložení nového certifikátu (bude používáno při vypršení platnosti předchozího certifikátu):

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/registrace_novy_certifikat

   - žádost o změnu registrace – nový šifrovací certifikát:

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/registrace_novy_sifrovaci_certifikat

 

 

 

ePodatelna