obsah

Rejstřík trestů Praha

Evidence Rejstříku trestů právnických osob

 

 

EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ
PRÁVNICKÝCH OSOB

 

 

Dne 1. ledna 2012 nabyly účinnosti:

  • zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
  • zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Uvedené zákony mimo jiné vytvořily právní základ k tomu, aby Rejstřík trestů vedl evidenci odsouzení právnických osob.

Evidence odsouzených právnických osob fakticky vznikla dne 12. června 2013. Stalo se tak zaevidováním prvého trestního listu, kterým soud Rejstříku trestů oznámil pravomocné odsouzení právnické osoby. V souladu s ustanovením § 13 odst. 4 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, jsou údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu, veřejně přístupné. Od okamžiku faktického vzniku evidence odsouzených právnických osob, tj. od 12. června 2013 lze ZDE zjistit, zda konkrétní právnická osoba má, anebo nemá záznam v evidenci vedené Rejstříkem trestů.


 

ePodatelna