obsah

Rejstřík trestů Praha

Vydávání výpisu s přílohou se záznamy z členských států EU

Od května 2012 je výpis z evidence Rejstříku trestů vydáván

 

  • občanu jiného členského státu EU;
  • osobě, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě EU a nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu EU, pokud požaduje,

s přílohou obsahující informace podle § 16g odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb.,
o Rejstříku trestů, v platném znění
:

 

„Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie,
o výpis podle
§ 11 nebo 11a, požádá Rejstřík trestů příslušný orgán členského státu, jehož je tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.“

 

 

popis.Text Kategorie trestných činů zde


 

 

SEZNAM STÁTŮ, KTERÉ PŘÍLOHU NEPOSKYTUJÍ

 

Na základě doručené žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, Rejstřík trestů uveřejňuje seznam členských států EU, které pro zatímní nekompatibilitu národních legislativ či technických problémů informace pro daný účel dočasně neposkytují.

 

Informace se týká dožádání předvídaných v ustanovení § 16g odst. 2 a odst. 3 zákona
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   

Stát

Státní příslušnost osoby, které se výpis vydává

Poskytuje

Německo

Německá

ANO

jiného členského státu EU

NE

Portugalsko

Portugalská

NE

jiného členského státu EU

NE

Polsko

Polská

ANO

jiného členského státu EU

NE

Maďarsko

Maďarská

NE

jiného členského státu EU

NE

Kypr

Kyperská

ANO

jiného členského státu EU

NE

Finsko

Finská

NE

jiného členského státu EU

NE

Nizozemí

Nizozemská

NE

jiného členského státu EU

NE

Slovinsko

Slovinská

ANO

jiného členského státu EU

NE

Rakousko

Rakouská

ANO

jiného členského státu EU

NE

 

(Aktualizováno 10. 4. 2018)

ePodatelna