obsah

Rejstřík trestů Praha

Plná moc

 

K podání žádosti a k převzetí výpisu z evidence Rejstříku trestů může žadatel udělením úředně ověřené plné moci (tedy opatřené ověřeným podpisem žadatele) zmocnit druhou osobu (§ 11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění).

 

Plná moc musí být sepsána v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník.

 

 

 

 

Plnou moc ověřují

 

- matriční úřady (podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, v platném znění)

  Seznam úřadů naleznete zde.

 

- notáři (podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění)

  Seznam notářů naleznete zde.

 

- někteří advokáti (podle § 25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění)

  Seznam advokátů naleznete zde.

 

- Česká pošta od 1. 7. 2009

  Kontakty naleznete zde.

 

- v zahraničí zastupitelské úřady ČR

  Kontakty naleznete na webových stránkách MZV ČR zde.

 

 

 

Vzorový formulář plné moci

 

Při podání žádosti o výpis v sídle Rejstříku trestů může žadatel využít vzorový formulář plné moci.

 

Při podání žádosti o výpis na kontaktních místech CzechPOINTu může žadatel využít vzorový formulář plné moci.

 

 

 

ePodatelna