obsah

Justiční akademie

 

Životopis – JUDr. Daniela Kovářová

 

Daniela Kovářová (r. 1964) se narodila v Ostravě rodičům – lékařům. Po absolvování gymnázia vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita) zakončenou v roce 1987 červeným diplomem a titulem JUDr. Poté nastoupila jako advokátní koncipient do Krajského sdružení advokátů v Plzni. V listopadu 1989 složila advokátní zkoušky a stala se advokátkou, od června 1990 do května 2008 provozovala v Plzni vlastní advokátní praxi.

 

Ve své advokátní činnosti se specializovala na obhajoby v trestních věcech, rodinné právo, agendu týkající se nezletilých dětí a smluvní agendu zahrnující zejména smlouvy o převodech nemovitostí. Během 90. let minulého století se začala zapojovat do činnosti v orgánech České advokátní komory (ČAK). Nejprve pracovala v Sekci pro advokátní tarif ČAK, v níž v posledních letech působila jako místopředsedkyně sekce. V letech 1999 až 2002 byla náhradníkem představenstva ČAK. V letech 1999 až 2005 vedla trestní sekci ČAK. V roce 2002 byla ministrem spravedlnosti jmenována zkušebním komisařem pro advokátní zkoušky a obor trestní právo a v této funkci působí dosud. Od roku 2005 do dubna 2008 byla předsedkyní Výboru pro výchovu a vzdělávání ČAK a  členkou Výboru pro vnější vztahy ČAK.

 

Od konce 90. let aktivně publikuje, napsala desítky odborných článků, které byly uveřejněny v právnických časopisech, i fejetonů a článků uveřejněných v denním tisku. Je spoluautorkou tří publikací řešících problematiku odměňování služeb advokáta a sestavila publikaci obsahující aktuální právní a stavovské předpisy advokacie.

 

Od roku 2005 do konce dubna 2008 působila jako vedoucí odboru výchovy a vzdělávání České advokátní komory. Na tomto místě zajišťovala výchovu a vzdělávání pro téměř tři tisíce advokátních koncipientů a celoživotní vzdělávání pro osm tisíc advokátů. Sama také vyučovala a přednášela, zejména problematiku odměňování advokátů a advokátní etiku.

 

K 1. květnu 2008 byla ministrem spravedlnosti jmenována ředitelkou Justiční akademie, organizační složky státu – ministerstva spravedlnosti, jejíž předmětem činnosti je vzdělávání soudců, státních zástupců, justičních a právních čekatelů, asistentů, vyšších soudních úředníků a dalších zaměstnanců rezortu justice. Během jednoho roku konsolidovala činnost organizace, navázala partnerské vztahy se soudy a státními zastupitelstvími na všech úrovních a zahájila spolupráci Justiční akademie s dalšími právnickými profesemi, komorami a institucemi doma i v zahraničí. Od května 2009 je členkou Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje také problematiku advokacie a nákladů řízení pro vyšší soudní úředníky.

 

Daniela Kovářová je vdaná, manžel Ing. Martin Kovář (r. 1962) je generálním ředitelem Jitony Soběslav. Spolu bydlí ve Štěnovicích u Plzně a mají dvě děti (1995 a 1999). Je členkou Mensy ČR a Klubu chovatelů leonbergerů. Není členkou žádné politické strany. V letech 1987 až 1989 byla členkou KSČ. Na počátku roku 2008 vydala Daniela Kovářová pod pseudonymem Ida Sebastiani knížku tajemných a fantastických povídek nazvanou Minutové povídky a v současné době dokončuje druhou knihu. Ve svém volném čase ji těší pes, tři kočky a kůň. Ráda plave, lyžuje a jezdí na snowboardu, maluje na hedvábí a vyrábí šperky, čte krásnou literaturu, zejména sci-fi a sleduje filmy.

 

17.4.2009

 

 

 

 

ePodatelna