obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Výkazy státních zastupitelství

jsou nyní dostupné na veřejném portále infoData

 

Názvy tabulek

 

Výkaz o agendě všeobecné – Okresní, Krajské, Vrchní, Nejvyšší státní zastupitelství

V (MS) 006

Výkaz o agendě trestní – Okresní, Krajské, Vrchní, Nejvyšší státní zastupitelství

V (MS) 001

Výkaz o agendě netrestní – Okresní, Krajské, Vrchní  státní zastupitelství

V (MS) 013

Výkaz o agendě netrestní – Nejvyšší státní zastupitelství

V (MS) 014

Výkaz o agendě trestní a přezkumné – Krajské, Vrchní, Nejvyšší státní zastupitelství

V (MS) 008

Výkaz o stavu vazeb – Okresní, Krajské, Vrchní  státní zastupitelství

V (MS) 007

Výkaz o agendě dozoru nad výkonem trestu – Krajské, Vrchní, Nejvyšší státní zastupitelství

V (MS) 015

Výkaz o agendě dozoru nad výkonem vazby –  Krajské, Vrchní, Nejvyšší státní zastupitelství

V (MS) 016

Výkaz o agendě zkráceného přípravného řízení – Okresní státní zastupitelství

V (MS) 002

Výkaz o agendě dovolání – Nejvyšší státní zastupitelství

V (MS) 009

Výkaz o agendě přezkoumávání usnesení podle § 174a tr. ř. – Nejvyšší státní zastupitelství

V (MS) 012

Výkaz o agendě dovolání – Vrchní státní zastupitelství

V (MS) 010

Výkaz o vyšetřování na státním zastupitelství – Okresní státní zastupitelství

V (MS) 005

Výkaz pro zkrácené přípravné řízení na státním zastupitelství o trestné činnosti příslušníků policie a BIS – Okresní státní zastupitelství

V (MS) 003

Výkaz o agendě všeobecné pro státní zástupce konající vyšetřování a zkrácené přípravné řízení o trestné činnosti policistů a příslušníků BIS – Okresní státní zastupitelství

V (MS) 004

Výkaz o agendě dozoru nad výkonem ústavní nebo ochrannné výchovy – Okresní, Krajské, Vrchní, Nejvyšší státní zastupitelství

V (MS) 017

Výkaz o agendě dovolání - Krajské státní zastupitelství

V (MS) 011

Výkaz o agendě výkonu trestu odnětí svobody – Okresní státní zastupitelství

V (MS) 018

Výkaz o analytické a legislativní činnosti – Nejvyšší státní zastupitelství

V (MS) 019