obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Nápad a vyřizování agend

je nyní přesunuto na veřejný portál infoData

 

Názvy tabulek

 

Nápad a vyřizování všeobecné agendy - Okresní státní zastupitelství

Z1

Nápad a vyřizování všeobecné agendy - Krajské, Vrchní, Nejvyšší státní zastupitelství

Z2, 3, 4

Nápad a vyřizování trestní agendy - Okresní státní zastupitelství

Z5

Nápad a vyřizování trestní a přezkumné agendy - Krajské státní zastupitelství

Z6, 7

Nápad a vyřizování trestní a přezkumné agendy – Vrchní, Nejvyšší státní zastupitelství

Z8, 9

Nápad a vyřizování netrestní agendy § 35 o. s. ř., § 62 a § 62a zák. o rodině – Okresní státní zastupitelství

Z10

Nápad a vyřizování netrestní agendy (ostatní) - Okresní státní zastupitelství

Z11

Nápad a vyřizování netrestní agendy § 35 o. s. ř., § 62 a § 62a zákona o rodině + ostatní – Krajské státní zastupitelství

Z12, 13

Nápad a vyřizování netrestní agendy – Vrchní, Nejvyšší státní zastupitelství

Z14, 15

Přehled o stavu vazeb - Okresní státní zastupitelství

Z16

Přehled o stavu vazeb - Krajské, Vrchní státní zastupitelství

Z17, 18

Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem trestu - Krajské, Vrchní, Nejvyšší státní zastupitelství

 

Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem vazby - Krajské, Vrchní, Nejvyšší státní zastupitelství

 

Nápad a vyřizování agendy zkráceného přípravného řízení - Okresní státní zastupitelství

Z25

Nápad a vyřizování agendy - dovolání, přezkum – Vrchní, Nejvyšší státní zastupitelství

Z26. 27

Nápad a vyřizování agendy - vyšetřování na státním zastupitelství

Z28

Nápad a vyřizování agendy pro zkrácené řízení na státním zastupitelství o trestné činnosti příslušníků policie a BIS

Z29

Nápad a vyřizování agendy všeobecné pro vyšetřování a zkrácené přípravné řízení o trestné činnosti policistů a příslušníků BIS

Z30

Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy - Zdu, Kdu

Z31, 32

Nápad a vyřizování agendy dozoru nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy – Vrchní, Nejvyšší státní zastupitelství

Z33, 34

Nápad a vyřizování agendy - dovolání - Krajské státní zastupitelství

Z35

Nápad a vyřizování agendy výkonu trestu odnětí svobody

Z36

Nápad a vyřizování agendy - analytická a legislativní činnost – Nejvyšší státní zastupitelství

Z37

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová