obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Veřejné konzultace - směrnice o obchodních zástupcích

Evropská Komise zahájila veřejné konzultace k tématu hodnocení fungování Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců (dále jen „směrnice o obchodních zástupcích“).

 

Směrnice o obchodních zástupcích definuje obchodní zástupce, harmonizuje práva a povinnosti obchodních zástupců a jejich zmocnitelů, definuje pravidla pro odměňování obchodních zástupců, uzavření a zánik smlouvy o obchodním zastoupení a konkurenční doložku po zániku smlouvy.

 

Evropská Komise zvažuje zrušení směrnice o obchodních zástupcích a za tímto účelem zasílá členským státům dotazník, který má za cíl poskytnout obecné hodnocení přínosů, jenž transpozice směrnice do vnitrostátního práva členských států přinesla. Výše uvedený dotazník je dostupný online zde.