obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuality

24.6.2016

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Štulíř a ostatní proti České republice a Meissner a ostatní proti České republice

Dne 23. června 2016 zveřejnil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku dvě rozhodnutí, kterými odmítl dvě stížnosti proti České republice. V jedné z nich stěžovatelé namítali porušení práva na respektování rodinného života ve smyslu článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech v souvislosti se zákazem styku otce s nezletilou dcerou a ve druhé porušení práva na spravedlivý proces chráněného článkem 6 Úmluvy v řízení před Nejvyšším soudem. Dle Soudu k porušení Úmluvy nedošlo ani v jednom z těchto případů.

24.6.2016

Robert Pelikán navrhl prezidentovi republiky 33 nových soudců a soudkyň, chce posílit nejzatíženější soudy

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán předložil prezidentu republiky Miloši Zemanovi podklady ke jmenování 33 nových soudců. Vybraní kandidáti částečně nahradí soudce, kteří v rámci tzv. přirozené obměny skončili či postupně skončí ve funkci do 31. 8. 2016. V návrhu na jmenování nových soudců ministerstvo opět zohlednilo dlouhodobou přetíženost některých soudů.

10.6.2016

Důvěra a jistota - ministři spravedlnosti diskutovali o nové úpravě obchodování s digitálním obsahem

Dne 9. června 2016 se konala justiční část Rady EU pro spravedlnost a vnitřní záležitosti. Ministři spravedlnosti diskutovali důležitá témata z oblasti trestního a civilního práva. Českou delegaci vedl náměstek ministra spravedlnosti Petr Jäger.

2.6.2016

Analýza exekutorského tarifu potvrzuje možnost snížení odměn exekutorů

Na základě nepřesností, které se objevily v médiích, Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje analýzu exekutorského prostředí, která potvrzuje prostor pro snížení exekutorských odměn.

1.6.2016

Rejstřík trestů uzavřel smlouvu na vytvoření informačního systému evidence přestupků

Rejstřík trestů dnes podepsal s vítězným uchazečem společností CCA Group a.s. smlouvu na vytvoření nového informačního systému centrální evidence přestupků a zajištění jeho technické podpory. Evidence přestupků bude uvedena do provozu od 1. října 2016, a jejím správcem a provozovatelem bude právě Rejstřík trestů. Cílem evidence je zavedení přísnějšího postihu recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků a efektivnější trestání přestupků.

Strana 1/82