obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Elektronické tržiště

Od 1. 7. 2012 Ministerstvo spravedlnosti a organizační složky v jeho resortu zadávají  v souladu s usnesením vlády č. 343 ze dne 10. 5. 2010 veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou vymezené kategorie komodit, prostřednictvím elektronického tržiště. Tyto komodity jsou uvedeny v Seznamu komodit, který je uveden v Příloze č. 1 usnesení vlády č. 451/2011.

Veřejné zakázky realizované v resortu Ministerstva spravedlnosti prostřednictvím elektronického tržiště jsou uveřejněny na stránkách www.tendermarket.cz

Veřejné zakázky realizované Vězeňskou službou ČR prostřednictvím elektronického tržiště jsou uveřejněny na stránkách www.gemin.cz

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D