obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Elektronické tržiště

Od 1. 7. 2012 Ministerstvo spravedlnosti a organizační složky v jeho resortu zadávají  v souladu s usnesením vlády č. 343 ze dne 10. 5. 2010 veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou vymezené kategorie komodit, prostřednictvím elektronického tržiště. Tyto komodity jsou uvedeny v Seznamu komodit, který je uveden v Příloze č. 1 usnesení vlády č. 451/2011.

Veřejné zakázky realizované v resortu Ministerstva spravedlnosti prostřednictvím elektronického tržiště jsou uveřejněny na stránkách www.tendermarket.cz

Veřejné zakázky realizované Vězeňskou službou ČR prostřednictvím elektronického tržiště jsou uveřejněny na stránkách www.gemin.cz