obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Reakce na mediální nepřesnosti

12.2.2016

Reakce MSp na mediální spekulace o zákonnosti postupu ministra spravedlnosti v případu Alího Fajáda

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti spekulacím, které se objevily v médiích v souvislosti s případem Alího Fajáda. Konstatuje, že postup ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který rozhodl o tom nevydat Libanonce Fajáda do USA, byl zcela v souladu s níže citovanými ustanoveními právních předpisů.

6.1.2016

Ministerstvo spravedlnosti zpřesňuje informace ohledně finančních zdrojů pro Vězeňskou službu

Ministerstvo spravedlnosti chce uvést na pravou míru některé informace, které se objevily v médiích v souvislosti s rozpočtem Vězeňské služby České republiky na rok 2016. Za zcela mylné považujeme tvrzení, že Vězeňské službě chybí prostředky na mzdy, nákup potravin či dokonce na oděvy, obuv nebo léky.

7.9.2015

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti některým tvrzením v článku iDnes.cz Vykrádali nám konkurzy a teď se obohacují ještě víc, kritizuje správkyně

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti některým tvrzením v článku iDnes.cz Vykrádali nám konkurzy a teď se obohacují ještě víc, kritizuje správkyně. Není pravdou, že by vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 101/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, omezovala počet provozoven na 4, zároveň není ani pravdou, že by nově zaváděla povinnost osobního výkonu. Vyhláška po novele sama nikterak nestanovuje jiné či nové povinnosti, které by již nebyly stanoveny zákonem.

6.8.2015

Ministerstvo spravedlnosti chce šetřit: zveřejnění nákladů na pořízení náramků by mohlo ohrozit vysoutěžení co nejnižší ceny

Probační a mediační služba (PMS) vyhlásila tento týden veřejnou zakázku na dodavatele elektronického monitorovacího systému pro trestní justici. Ve věstníku není záměrně zveřejněna cena zakázky. PMS i Ministerstvo spravedlnosti chtějí, aby výběrové řízení bylo co nejvíce transparentní, a rozhodně si nepřejí, aby veřejnost měla jakékoliv pochybnosti o ceně zakázky. Tato strategie by však měla přispět k maximální diverzifikaci cenových nabídek: PMS i ministerstvo mají přirozeně zájem na vysoutěžení co nejnižší nabídky, a to od kvalitního dodavatele.

27.2.2015

Ministerstvo spravedlnosti zpřesňuje informace ohledně odškodnění pro Davida Ratha

Ministerstvo spravedlnosti chce poupravit informace ohledně odškodnění pro Davida Ratha, které se objevily v médiích. Ministerstvo spravedlnosti MUDr. Davidu Rathovi dosud nepřiznalo náhradu škody v částce 45.254,- Kč, představující náklady právního zastoupení vynaložené na odstranění nezákonného rozhodnutí o prodloužení vazby.

6.2.2015

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti zavádějícím informacím serveru Česká justice

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti spekulativním a zavádějícím informacím serveru Česká justice, který uveřejnil článek s názvem „Vězeňskou sekci ministerstva posilují neúspěšní politici ČSSD“. Pro Ministerstvo spravedlnosti nejsou kritériem výběru jeho spolupracovníků spekulace, nýbrž vysoká odbornost a dlouholetá znalost problematiky.

5.2.2015

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti spekulacím Lidových novin namířeným proti ministryni Heleně Válkové

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti článku redaktora Martina Shabua, který vyšel dnes v Lidových novinách (s. 2) pod titulkem Pozoruhodný advokát Válkové. Autor článku mystifikuje veřejnost, když vytváří zcela mylný dojem, že ministryně spravedlnosti Helena Válková spolupracuje s advokátem, který je provázán s kauzou trestně stíhaného podnikatele Františka Savova. JUDr. Ondřej Čech, Ph.D. je vysoce erudovaným odborníkem na specializovanou právní agendu.

27.1.2015

Do tzv. živých kauz ministr spravedlnosti nemůže a ani v budoucnu nebude moci zasahovat

„Ráda bych jednou provždy vyvrátila spekulace, že je mým cílem změnit stávající právní úpravu tak, aby osoba ministra spravedlnosti mohla jakýmkoliv způsobem zasahovat do živých kauz a ovlivňovat tak vyšetřování závažných kriminálních činů a korupčních kauz,“ uvedla dnes ministryně spravedlnosti Helena Válková s tím, že žádná verze zákona tuto možnost nepředpokládala.

Strana 1/3

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D