obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Jak na hromadné žaloby? Zástupci Ministerstva spravedlnosti sbírali zkušenosti v USA

Spojené státy americké jsou kolébkou tohoto institutu tzv. class actions a mají s ním největší zkušenosti. Hromadné žaloby, které dosud v českém právním řádu chyběly, sjednotí nároky skupiny poškozených jedinců do jednoho řízení, což povede k úspoře stovek milionů korun a také k vytvoření tlaku na firmy. Celý soudní proces bude také výrazně efektivnější, jak na straně poškozených, tak i samotných soudů. Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách se nyní nachází v meziresortním připomínkovém řízení, tedy na začátku legislativního procesu.

popis.Text

Cílem pracovní cesty bylo získání co nejpřesnějších informací a podnětů pro tvorbu institutu hromadných žalob na české půdě. Zástupci resortu justice navštívili například americké Ministerstvo spravedlnosti či Nejvyšší soud v USA, setkali se také s představiteli neziskové organizace American Association of Justice, jež sdružuje advokáty hájící před soudem zájmy žalobců a nevládní organizaci Public Justice bojující za práva spotřebitelů. Tématem všech setkání bylo používání hromadných žalob v americkém civilním procesu, zejména ve vztahu k ochraně spotřebitele.

„V Denveru jsme se setkali například se soudcem Nejvyššího soudu Colorada Richardem L. Gabrielem nebo se zástupci federálního soudu U.S. District Court for the District of Colorado - Tenth Circuit. Zajímavé podněty nám poskytli také advokáti kanceláře Faegre Baker Daniels, která se zaměřuje na právní zastupování žalovaných v řízeních o hromadných žalobách. Naší snahou bylo, jak od soudců tak i advokátů, zjistit co nejvíce údajů o skutečném využití tohoto institutu, včetně jeho problémů a nedostatků,“ říká Anežka Janoušková z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti, která se zahraniční cesty účastnila společně se svými kolegy Kateřinou Hamáčkovou a Adamem Hexnerem.

V Chicagu pak tato delegace jednala s advokáty kanceláří vystupujících ve sporech na straně žalobce, kteří mají mnohaleté zkušenosti s podáváním hromadných žalob ve státě Illinois i na území celé USA. Nechybělo také setkání s představiteli Oddělení ochrany spotřebitele v rámci státního úřadu Illinois Attorney General či se zástupci americké advokátní komory (American Bar Association), kteří se zabývají úpravou této formy žalob.

Zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti se zahraniční cesty nazvané Class Actions Lawsuits: A Project for the Czech Republic účastnili v rámci mezinárodního výměnného programu International Visitor Leadership Program, který financuje americké Ministerstvo zahraničních věcí.

12. 10. 2017                                                                                  Tiskové oddělení MSp