Budujeme důstojné vztahy občanů s moderním státem

„Občané oprávněně očekávají, že soudy budou rozhodovat rychle a efektivně. Proto je třeba zvyšovat výkonnost justice, ovšem při zachování počtu zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že reforma a rozvoj českého soudnictví se nemohou obejít bez moderního systému eJustice. Jednoduché a opakující se postupy musí být zajišťovány prostřednictvím elektronizace. Efektivita, to je jedno z klíčových slov, která charakterizují hlavní přínos pro soudy a státní zastupitelství a tím i pro občany.“

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti

Informační systém Rejstříku trestů umožňuje vedení vlastního seznamu uložených trestů a poskytování požadovaných informací prostřednictvím datových sítí s využitím elektronického podpisu. Je zajištěna komunikace s evidencí obyvatel, připravuje se komunikace se soudními systémy. V roce 2007 byly otevřeny pobočky Rejstříku trestů v Brně, Ostravě, Plzni a Karlových Varech a dochází postupně k propojení s vybranými státy EU s cílem předávání informací o trestně stíhaných osobách. Na základě spolupráce s ministerstvem vnitra mohou od 1.1.2008 zájemci získat výpis z Rejstříku trestů i na terminálech ministerstva vnitra Czech POINT. Na těchto terminálech získají na počkání i výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku.

Od července 2008 komunikují již všechny orgány veřejné moci na území České republiky s Rejstříkem trestů výhradně elektronicky. Na podzim letošního roku Rejstřík trestů připravuje zásadní změnu grafické podoby výstupního dokumentu-výpisu z rejstříku trestů. Nový výstupní dokument bude lépe chráněn proti případnému neoprávněnému pozměňování nebo padělání. Zároveň se zjednoduší postup jeho případného použití v cizině.