Budujeme důstojné vztahy občanů s moderním státem

„Občané oprávněně očekávají, že soudy budou rozhodovat rychle a efektivně. Proto je třeba zvyšovat výkonnost justice, ovšem při zachování počtu zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že reforma a rozvoj českého soudnictví se nemohou obejít bez moderního systému eJustice. Jednoduché a opakující se postupy musí být zajišťovány prostřednictvím elektronizace. Efektivita, to je jedno z klíčových slov, která charakterizují hlavní přínos pro soudy a státní zastupitelství a tím i pro občany.“

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti

Právě obchodní rejstřík v rámci České republiky ukázal výhody internetu. Do rutinního provozu byl spuštěn v roce 1997. Od té doby, tedy za více než deset let, bylo prostřednictvím této sítě poskytnuto téměř 200 milionů výpisů z evidence obchodního rejstříku. Od samotného počátku jsou výpisy z obchodního rejstříku poskytovány prostřednictvím sítě internetu bezplatně. Systém eJustice umožňuje poskytovat výpisy z evidence Obchodního rejstříku oprávněným osobám a orgánům veřejné správy. Od roku2006 je možné návrh na změnu v Obchodním rejstříku podat výlučně pomocí formuláře, vydaného ministerstvem spravedlnosti.Podání není možné podat elektronicky. Proto cílem dalšího rozvoje je, aby veškerá komunikace s Obchodním rejstříkem byla možná i elektronickou formou.

Ministerstvo spravedlnosti předpokládá, že v průběhu roku 2008 budou zavedeny nové elektronické interaktivní formuláře pro zápis do evidence. To znamená, že navrhovatel bude vyplňovat formulář i online a formuláře budou přímo komunikovat s evidencí obchodního rejstříku. Zavedením interaktivních formulářů se sníží pracnost při jejich vyplňování i pracnost při jejich zpracování. Zároveň se zjednoduší komunikace mezi navrhovatelem a příslušným rejstříkovým soudem.

Ministerstvo spravedlnosti předpokládá, že výpisy ve formátu PDF, které budou potvrzeny zaručeným elektronickým podpisem, budou poskytovány všem žadatelům prostřednictvím sítě internetu. Tímto způsobem se vytvoří předpoklady pro zjednodušení komunikace mezi orgány státu a firmou či komunikace mezi bankou a firmou.