Budujeme důstojné vztahy občanů s moderním státem

„Občané oprávněně očekávají, že soudy budou rozhodovat rychle a efektivně. Proto je třeba zvyšovat výkonnost justice, ovšem při zachování počtu zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že reforma a rozvoj českého soudnictví se nemohou obejít bez moderního systému eJustice. Jednoduché a opakující se postupy musí být zajišťovány prostřednictvím elektronizace. Efektivita, to je jedno z klíčových slov, která charakterizují hlavní přínos pro soudy a státní zastupitelství a tím i pro občany.“

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti

Insolventní rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný.

Insolvenční rejstřík zajišťuje:

  • Publicitu (každý včetně účastníků bude moci sledovat průběh insolvenčního řízení)
  • Transparentnost (všechna řízení budou muset být zveřejňována)
  • Veřejnou kontrolu (díky zveřejňování insolvenčních řízení je snazší přístup k informacím)
  • Rychlost řízení (účastníci a zúčastněné osoby mají rychlejší přístup k informacím)
  • Doručování (v některých případech se prostřednictvím insolvenčního rejstříku i doručuje).