Budujeme důstojné vztahy občanů s moderním státem

„Občané oprávněně očekávají, že soudy budou rozhodovat rychle a efektivně. Proto je třeba zvyšovat výkonnost justice, ovšem při zachování počtu zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že reforma a rozvoj českého soudnictví se nemohou obejít bez moderního systému eJustice. Jednoduché a opakující se postupy musí být zajišťovány prostřednictvím elektronizace. Efektivita, to je jedno z klíčových slov, která charakterizují hlavní přínos pro soudy a státní zastupitelství a tím i pro občany.“

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti

Vedle průběhu soudního řízení je veřejností po jednotlivých soudech nejčastěji požadována informace od kolika hodin a kdy probíhá konkrétní jednání. Jejich zjišťování by měl nyní usnadnit projekt infoJednání . Jedná se rovněž o webovou službu, která by měla být uvedena do rutinního provozu v rámci letošního INVEXu, bude veřejnosti nabízet aktuální informace o jednotlivých jednáních, kterými budou číslo jednací síně, čas a datum jednání, spisová značka, jméno řešitele (soudce, který jednání řídí), předmět jednání a jeho účastníky a informaci o tom, zda je jednání veřejné či nikoliv. Tyto informace jsou přebírány automaticky (bez ručního zásahu) z provozních informačních systémů. Zpřístupněny by tak měly být údaje o nařízených jednáních ze všech soudů v ČR.