Budujeme důstojné vztahy občanů s moderním státem

„Občané oprávněně očekávají, že soudy budou rozhodovat rychle a efektivně. Proto je třeba zvyšovat výkonnost justice, ovšem při zachování počtu zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že reforma a rozvoj českého soudnictví se nemohou obejít bez moderního systému eJustice. Jednoduché a opakující se postupy musí být zajišťovány prostřednictvím elektronizace. Efektivita, to je jedno z klíčových slov, která charakterizují hlavní přínos pro soudy a státní zastupitelství a tím i pro občany.“

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti

Úřední deska v elektronické podobě

Stejně jako jiné organizace veřejné správy i jednotlivé soudy mají povinnost vést úřední desky – v papírové podobě v budově soudu a zároveň v elektronické podobě. Na obou mají být vyvěšeny důležité informace v rámci soudního řízení. Tato povinnost byla doposud plněna v různorodé kvalitě a vlastní aplikace elektronických desek velmi často neumožňovaly doložení informací časového charakteru (datum a čas vyvěšení či sejmutí dokumentu).

Proto ministerstvo spravedlnosti připravuje projekt, který by měl agendu úředních desek centralizovat a zavádět jednoznačná pravidla pro publikování údajů. Jednotlivé vyvěšené dokumenty budou i nadále připravovat úředníci příslušných soudů. Ve formátu PDF budou ale vedle vlastního textu obsahovat i standardizované informace o:

  • datu a času zveřejnění na papírové úřední desce
  • datu a času vyvěšení na elektronické úřední desce
  • datu a času sejmutí z papírové úřední desky
  • datu a času sejmutí z elektronické úřední desky
  • poznámku pro upřesnění při publikování na elektronické úřední desce.

Úřední Deska bude zároveň udržovat historii a bude v ní možno vyhledávat údaje i do minulosti. Spuštění služby do ověřovacího provozu se očekává začátkem roku 2009.