Budujeme důstojné vztahy občanů s moderním státem

„Občané oprávněně očekávají, že soudy budou rozhodovat rychle a efektivně. Proto je třeba zvyšovat výkonnost justice, ovšem při zachování počtu zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že reforma a rozvoj českého soudnictví se nemohou obejít bez moderního systému eJustice. Jednoduché a opakující se postupy musí být zajišťovány prostřednictvím elektronizace. Efektivita, to je jedno z klíčových slov, která charakterizují hlavní přínos pro soudy a státní zastupitelství a tím i pro občany.“

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti

Rychlé a přívětivé soudnictví je přáním nás všech. Jen přání ale nestačí. K cíli je třeba dojít a my jsme již jeden velký krok udělali.
Od 1. října 2007 začaly fungovat první části systému elektronického a internetového soudnictví. Soudnictví bez zbytečných průtahů, nekonečných stohů spisů, zato přehledné a uživatelsky jednoduché. Pokud Vás zajímá, kam jsme za uplynulý rok pokročili a které součásti systému jsou již plně funkční, navštivte nás na veletrhu Invex.