Budujeme důstojné vztahy občanů s moderním státem

„Občané oprávněně očekávají, že soudy budou rozhodovat rychle a efektivně. Proto je třeba zvyšovat výkonnost justice, ovšem při zachování počtu zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že reforma a rozvoj českého soudnictví se nemohou obejít bez moderního systému eJustice. Jednoduché a opakující se postupy musí být zajišťovány prostřednictvím elektronizace. Efektivita, to je jedno z klíčových slov, která charakterizují hlavní přínos pro soudy a státní zastupitelství a tím i pro občany.“

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti

Chcete se obrátit na soud? Už se nestane, že Vám soud podání několikrát vrátí k doplnění kvůli formálním nedostatkům – ePodatelna Vás okamžitě upozorní na chybějící údaje. Můžete podávat žaloby, hromadná i další podání. Projekt ePodatelna usnadní práci profesionálům i veřejnosti. Dramaticky urychlí a zlevní administrativní procesy. K práci s ePodatelnou potřebujete elektronický podpis.

Projekt ePodatelna je výchozím projektem celého projektu eJustice. Existence elektronického spisu zajistí do budoucna možnost propojení informačních systémů v justici a skutečné převedení soudních spisů do elektronické formy.