obsah

Okresní státní zastupitelství Plzeň - sever

Základní informace o rozpočtu


     Okresní státní zastupitelství Plzeň-sever není organizační složkou státu ve smyslu zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a tudíž mu nejsou přidělovány rozpočtové prostředky.

ePodatelna