obsah

Okresní státní zastupitelství Plzeň - město

Základní informace o rozpočtu


     Okresní státní zastupitelství Plzeň  - město nemá vlastní rozpočet. Ve smyslu § 52 zákona č. 218/2000 Sb., Rozpočtová pravidla, je vnitření organizační jednotkou Krajského státního zastupitelství v Plzni, které provádí jeho financování ze svého  rozpočtu.

ePodatelna