obsah

Okresní státní zastupitelství Plzeň - město

Výpis z rejstříku trestů


    

Upozornění žadatelům o výpis z rejstříku trestů

 

 

Po novelizaci zákona o Rejstříku trestů č. 269/1994 Sb. s účinností od 1.1.2008 státní zastupitelství nebude přijímat a vyřizovat žádosti o výpis z rejstříku trestů.

 

Po datu 1.1.2008 budou tuto agendu zajišťovat tyto orgány

a)     obecní úřad, městský úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části, v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části, magistráty statutárních měst,které se nečlení na městské obvody nebo městské části, a pro území vojenských újezdů újezdní úřad, který je matričním úřadem podle zvláštního právního předpisu,

b)    notáři,

c)     zastupitelské úřady České republiky v zahraničí,

d)    pověření pracovníci Rejstříku trestů se sídlem Plzeň, Sady 5. května 2396/11,

Úřední hodiny pobočky Rejstříku trestů v Plzni:

  pondělí

  8.00

15.00

  úterý

  8.00

15.00

  středa

  8.00

17.00

  čtvrtek

  8.00

15.00

  pátek

  8.00

15.00

ePodatelna