obsah

Okresní státní zastupitelství v Domažlicích

Základní informace o rozpočtu


Základní informace o rozpočtu

 

     Okresní státní zastupitelství Domažlice nemá vlastní rozpočet. Ve smyslu § 52 zákona č. 218/2000 Sb., Rozpočtová pravidla, je vnitření organizační jednotkou Krajského státního zastupitelství v Plzni, které provádí jeho financování ze svého rozpočtu.

Krajské státní zastupitelství hospodaří podle zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jako organizační složka státu a současně účetní jednotka  s prostředky státního rozpočtu přidělovanými Ministerstvem spravedlnosti ČR pro celý jeho obvod.

ePodatelna